ΑΣΚΗΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ

Ευθαλία Πατέρα  1905 – 1994

Κέτη Πατέρα        1921 – 2003