Ι.Μ Γενεσίου του Προδρόμου – Κεράσοβο

Ιστορικό

Τοποθεσία