Ιστορικό

Το  Μετόχι της Παναγίας Αηδονολαλούσης βρίσκεται στη θέση όπου ήταν χτισμένη αρχικά η Μονή Ταξιαρχών Γκούρας.
Προφανώς υπάρχει άμεση σχέση μεταξύ των δύο αυτών Μονών.
Ωστόσο δεν είναι εξακριβωμένο απόλυτα ποιο ναό της παλαιάς Μονής αποτελεί το Καθολικό η σημερινή Μονή.
Πιθανότατα ήταν κάποιο εξωτερικό παρεκκλήσι  ή ο κοιμητηριακός ναός της.

.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο ναός ανήκει στον τύπο της μονόχωρης βασιλικής και είναι αφιερωμένος στην Κοίμηση της Θεοτόκου.
Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι παλιές αγιογραφίες στην ανατολική πλευρά του Ιερού Βήματος.
Συγκεκριμένα, στην κόγχη σώζεται η παράσταση της Πλατυτέρας, καθώς και μορφές ιεραρχών, όπως ο Άγ. Νικόλαος, ο Άγ. Κύριλλος και άλλοι ιεράρχες.

Στην κόγχη της προσκομιδής σώζεται η Άκρα Ταπείνωση, ενώ άλλα σημεία  φιλοξενούν τον Ευαγγελισμό και τον Προφήτη Σολομώντα.

.

.

Επιστροφή