Ιστορικό

Η Ιερά Μονή των Μυρίων Αγγέλων είναι αφιερωμένη στους Αρχαγγέλους και σε όλα τα αγγελικά τάγματα και εορτάζει στις 8 Νοεμβρίου.

Σήμερα είναι εντελώς κατεστραμμένη και άγνωστη ο χρονολογία κτίσης

Άλλα ιστορικά στοιχεία δεν υπάρχουν για το μοναστήρι

.

.

Επιστροφή