2007

Μολύβι Θεοφάνεια 06-01-2007 (1)

Θεοφάνεια 06/01/2007

Μολύβι Θεοφάνεια 06-01-2007 (2)

Θεοφάνεια 06/01/2007

Μολύβι Θεοφάνεια 06-01-2007 (4)

Λιτανεία Θεοφάνεια 06/01/2007

Μολύβι Θεοφάνεια 06-01-2007 (5)

Λιτανεία Θεοφάνεια 06/01/2007

Μολύβι Θεοφάνεια 06-01-2007 (6)

Θεοφάνεια 06/01/2007

Μολύβι Θεοφάνεια 06-01-2007 (3)

Θεοφάνεια 06/01/2007