2013

μΟΛΎΒΙ θΕΟΦΆΝΕΙΑ 06-01-2013 (1)

Θεοφάνεια 06/01/2013 – Λιτανεία

μΟΛΎΒΙ θΕΟΦΆΝΕΙΑ 06-01-2013 (5)

Θεοφάνεια 06/01/2013 – Αγιασμός των υδάτων

μΟΛΎΒΙ θΕΟΦΆΝΕΙΑ 06-01-2013 (7)

μΟΛΎΒΙ θΕΟΦΆΝΕΙΑ 06-01-2013 (8)

Θεοφάνεια 06/01/2013

μΟΛΎΒΙ θΕΟΦΆΝΕΙΑ 06-01-2013 (9)

μΟΛΎΒΙ θΕΟΦΆΝΕΙΑ 06-01-2013 (11)