2014

Μολύβι Θεοφάνεις 06-01-2014 (1)

Θεοφάνεια 06/01/2014. Λιτανεία

Μολύβι Θεοφάνεις 06-01-2014 (2)

Θεοφάνεια 06/01/2014. Λιτανεία

Μολύβι Θεοφάνεις 06-01-2014 (5)

Θεοφάνεια 06/01/2014. Αγιασμός των υδάτων

Μολύβι Θεοφάνεις 06-01-2014 (10)

Θεοφάνεια 06/01/2014. Αγιασμός των υδάτων

Μολύβι Θεοφάνεις 06-01-2014 (12)

Θεοφάνεια 06/01/2014. Αγιασμός των υδάτων

Μολύβι Θεοφάνεις 06-01-2014 (9)

Θεοφάνεια 06/01/2014. Αγιασμός των υδάτων

Μολύβι Θεοφάνεις 06-01-2014 (14)

Θεοφάνεια 06/01/2014

Μολύβι Θεοφάνεις 06-01-2014 (13)

 

.Μολύβι Θεοφάνεις 06-01-2014 (16)