Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος

ag-ioannis-o-hrysostomos-37

ΛΟΓΟΙ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

  1. Είναι ανάγκη να προσεύχεται κανείς πάντοτε και ασταμάτητα, και εκείνος που βρίσκεται σε θλίψη και εκείνος που ζει με άνεση.
   .
  2. Οι απολαύσεις και οι αμαρτωλές ηδονές και τα αναρίθμητα κακά γεννιούνται από τα πολλά χρήματα.
   .
  3. Δεν πρέπει να μισούμε τους αιρετικούς, αλλά την αίρεση, όχι τον άνθρωπο, αλλά την πονηρή πράξη, την διεφθαρμένη γνώμη.
   .
  4. Είσαι σκεύος πλασμένο από τον Θεό. Δόξασε, λοιπόν, Εκείνον που σε έφτιαξε.
   .
  5. Δεν είναι δυνατόν, εκείνος που είναι προσηλωμένος στα παρόντα, να δεχθεί κάποτε και να γεμίσει από τον πόθο των μελλοντικών αγαθών.
   .
  6. Κανείς και τίποτα να μη σε φοβίζει. Κι αν ακόμη είναι αναρίθμητοι οι εχθροί, δαίμονες και ασεβείς άνθρωποι, ο δικός μας υπερασπιστής είναι ισχυρότερος.
   .
  7. Όποιος έχει το Θεό μαζί του, είναι ο πιο ισχυρός απ’ όλους.
   .
  8. Αναθέστε όλα τα προβλήματα σας στον Θεό… Μην κάνετε τίποτε που να αποβλέπει στη δόξα των ανθρώπων, αλλά μόνον ότι είναι ευάρεστο στο Θεό.
   .
  9. Όταν ιδείς κάποιον να πλουτεί με αδικίες και να ευημερεί, να στενάξεις, να δακρύσεις. Διότι ο πλούτος αυτός προσθέτει σ’ αυτόν τιμωρία.
   .
  10. Τίποτε άλλο δεν ευχαριστεί τόσο πολύ το Θεό, όσο το να μη ανταποδίδουμε κακό αντί κακό.
   .
  11. Τίποτε δεν μπορεί να κάμει την ψυχή τόσο φιλοσοφημένη και επιεική και ήπια, όσο η συνεχής ανάμνηση των αμαρτημάτων μας.
   .
  12. Δεν κρινόμαστε από τα αποτελέσματα των ενεργειών μας, αλλά από την πρόθεση μας.
   .
  13. Όσο μεγαλύτερες είναι οι ευεργεσίες που πήραμε, τόσο βαρύτερα και σκληρότερα τιμωρούμαστε, όταν αποδειχθούμε ανάξιοι της ευεργεσίας.
   .
  14. Δώσε ψωμί και πάρε παράδεισο. Δώσε μικρά και πάρε μεγάλα. Δώσε θνητά και πάρε αθάνατα. Λύτρο της ψυχής είναι η ελεημοσύνη.
   .
  15. Τίποτε δεν είναι φοβερό παρά μόνο το να βρεθείς αντιμέτωπος με το Θεό.
   .
  16. Η απλότητα είναι ένας δρόμος που οδηγεί στη φιλοσοφημένη ζωή. Κανένας δεν είναι τόσο καλός και ωραίος στην ψυχή όσο ο απλός.
   .
  17. Διότι αυτό σημαίνει να είσαι μαθητής του Χριστού, το να είσαι πράος και επιεικής.
   .
  18. Τίποτε δεν δυσαρεστεί τόσο τους περισσότερους ακροατές, όσο το να εγκωμιάζει κανείς τον εαυτό του.
   .
  19. Ακούστε τα αυτά, πατέρες και μητέρες, ότι δεν θα μείνει χωρίς αμοιβή ο κόπος σας για την ανατροφή των παιδιών.
   .
  20. Καθένας που βρίζεται ή υποφέρει από κάτι φοβερό, να υποφέρει με πραότητα τις βρισιές και να συγκρατεί την οργή του, εφόσον, συγκρατώντας την οργή του, πρόκειται να γίνει μιμητής του Θεού.
   .
  21. Τα αμαρτήματα των γυναικών οφείλονται στην απαιδευσία των ανδρών.
   .
  22. Αυτό κυρίως είναι το γνώρισμα του πράου, τις μεν αδικίες που γίνονται σ’ αυτόν να τις παραβλέπει, τους αδικούμενους όμως να τους υπερασπίζεται.
   .
  23. Εκείνος που αξιώθηκε να μιλήσει με το Θεό, πόσα αγαθά δεν θα απολαύσει; Διότι η προσευχή είναι διάλογος με το Θεό.
   .
  24. Τούτο είναι που ανατρέπει ολόκληρη την οικουμένη, η αμέλεια που δείχνουμε για την ανατροφή των παιδιών μας.
   .
  25. Θέλεις να διορθώσεις τον αδελφό σου; Δάκρυσε, συμβούλευσε, παρακάλεσε.
   .
  26. Κάθε επιεικής και πράος εύκολα οδηγείται στη φιλανθρωπία, γιατί τη φτώχεια των άλλων τη θεωρεί σαν δική του δυστυχία.
   .
  27. Το αδύνατο μέρος έχει ανάγκη πάντοτε από περισσότερη φροντίδα.
   .