Άγιος Ραφαήλ

Άγιος Ραφαήλ

ΛΟΓΟΙ ΑΓΙΟΥ ΡΑΦΑΗΛ

 1. Η εργασία είναι μεγάλη προφύλαξη κατά των πειρασμών.
  .
 2. Η εγκράτεια της γλώσσας φέρνει πάντα ειρήνη.
  .
 3. Η καλοσύνη της ψυχής αξίζει περισσότερον από την ομορφιά του σώματος.
  .
 4. Χριστιανέ όλα τα πρωινά είναι δικά σου, το πρωινό της Κυριακής ανήκει εις τον Θεόν. Μη το λησμονάς.
  .
 5. Η ταπείνωσις είναι ευλογία, που προστατεύει την ψυχή από την αμαρτία.
  .
 6. Η προστασία του Θεού είναι η πραγματική σιγουριά στον άνθρωπο.
  .
 7. Ότι συμβαίνει στον άνθρωπο στην ζωή του , είναι λόγω της ατάκτου ζωής του.
  .
 8. Η μελέτη του Θείου λόγου , ωριμάζει την σκέψιν του ανθρώπου.
  .
 9. Η νηστεία να συνοδεύεται και με ενάρετη ζωή.
  .
 10. Μη βλάπτετε τον συνάνθρωπόν σας ούτε με λόγον ούτε με έργον.
  .
 11. Η απελπισία είναι έργον του πονηρού.
  .
 12. Το χρήμα δεν φέρνει ανάπαυσιν ψυχής αλλά την καταποντίζει εις το σκότος.
  .
 13. Η μετάνοια ανασταίνει τον άνθρωπο.
  .
 14. Τα φάρμακα της ψυχής , είναι τα Θεία λόγια του Ευαγγελίου.
  .