Γέροντας Αμφιλόχιος Μακρής

geronamfilohiosmakris

ΛΟΓΟΙ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΥ ΜΑΚΡΗ

 1. Επιθυμώ την αναγέννησιν του Μοναχισμού, διότι κατά την γνώμην μου το Ευζωνικόν Τάγμα της Εκκλησίας είναι ο Μοναχισμός.
  .
 2. Πρέπει να είμαστε άνθρωποι της χάρης, ώστε όποιος μας πλησιάζει να ξεκουράζεται.
  .
 3. Μεταλαμβάνετε συχνά, προσεύχεστε θερμά, υπομένεται και θα δείτε χέρι δυνατό να σας κρατά.
  .
 4. Αγάπησε τον Ένα να σε αγαπούν και τα θηρία.
  .
 5. Ο άνθρωπος όταν δεν ζητά τα δικαιώματά του θα φωτίση ο Θεός τον άλλον να του τα δώσει.
  .
 6. Πρέπει να έχωμε στον ουρανόν τα βλέμματά μας. Τότε δεν θα μας κλονίζει τίποτε.
  .
 7. Η αθωότης είναι ανωτέρα από την ιδιοφυΐα.
  .
 8. Ο άνθρωπος που έχει εγωισμό δεν ελκύει κανένα. Και αν κάποιον ελκύσει, γρήγορα θ’ απομακρυνθεί. Ο πνευματικός σύνδεσμος γίνεται αδιάλυτος όταν συναντήσει παιδικό πνεύμα, αθωότητα και αγιασμό.
  .
 9. Εις το Μοναστήρι πρέπει να ξέρετε άλλους ανθρώπους στέλνει ο Θεός και άλλους στέλνει ο διάβολος. Ο μεν Θεός για να ενισχύουν, ο δε διάβολος για να διαλύουν τα Μοναστήρια.
  .
 10. Όταν η καρδιά μας δεν έχει τον Χριστόν, τότε θα βάλωμε μέσα ή χρήματα ή κτήματα ή ανθρώπους.
  .
 11. Την βραδυνή προσευχή να μην την αμελής. Να προσεύχεσαι με διάθεσιν όπως εκείνοι που πηγαίνουν σε συμπόσιον. Είναι ξύπνιοι και αισθάνονται όλο χαρά. Έτσι και συ αφού πρόκειται να ομιλήσεις με τον Νυμφίο σου, να μην ακούς όταν σου λέγει ο πειρασμός διάφορα για να σε εμποδίσει, γιατί ξέρεις έχομεν έναν που ενδιαφέρεται πολύ για μας.
  .
 12. Εκείνον που μας πληγώνει και μας κάνει να πονάμε οφείλομε να τον αγαπούμε διπλά.
  .
 13. Με ένα καλόν λόγον διά τον πλησίον σου, υπερασπίζοντάς τον, αγοράζεις τον Παράδεισον.
  .
 14. Η φιλοξενία… η μεγαλύτερη των αρετών. Επισύρει την χάριν του Αγίου Πνεύματος. 
  Στο πρόσωπο κάθε ξένου, παιδί μου, βλέπω τον ίδιον τον Χριστόν.
  .
 15. Η ευχή είναι το σωσίβιο της ψυχής και του σώματός μας. Και στον ωκεανό ακόμα να βρεθείς με βάρκα να ταξιδεύεις άφοβα.
  .
 16. Με την ευχή αγιάζεις τον τόπο που κάθεσαι και το έργο που κάνεις.
  .
 17. Το να παραμένεις πιστός είς τον Μοναχισμόν θεωρείται μαρτύριον.
  .
 18. Θέλει ο Χριστός να σου βγάλει τα αγκάθια διότι είναι κηπουρός και συ θέλεις την ησυχία σου.
  .
 19. Ο Χριστός είναι κοντά μας , ας μην τον βλέπουμε… καμιά φορά μας δίνει και κανένα μπάτσο από πολλήν αγάπη.
  .