Γέροντας Εφραίμ Κατουνακιώτης

Γ. Εφραιμ Κατουνακιωτης1

ΛΟΓΟΙ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΕΦΡΑΙΜ ΚΑΤΟΥΝΑΚΙΩΤΗ

 1. Δικαιούσαι τόση χάρη, όσο μέγεθος πειρασμού μπορείς να βαστάσεις με ευχαριστία.
  .
 2. Ανάλογα με την πίστη και την ευλάβεια που έχεις σε κάποιον, ωφελείσαι και παίρνεις χάρη.
  .
 3. Οι προσευχές ποτέ δεν πάνε χαμένες, αν και στην αρχή φαίνεται ότι δεν πιάνουν, ότι δεν μας ακούει ο Θεός.
  .
 4. Από την υπομονή στις θλίψεις διακρίνονται όσοι αγαπούν τον Θεό.
  .
 5. Όταν ο Θεός θελήσει να βοηθήσει μία ψυχή βασανισμένη, δεν την απαλλάσσει από τις θλίψεις, αλλά της χαρίζει υπομονή.
  .
 6. Όλοι οι Άγιοι στην θλίψη εδοκιμάσθηκαν και όχι στην χαρά. Και ο Χριστός στους μακαρισμούς την θλίψη εμακάρισε και όχι την χαρά.
  .
 7. Όταν πάμε στην Λειτουργία και κοινωνάμε και μετά καθόμαστε να κεραστούμε, μετά πέφτουμε σε αργολογία και κατάκριση, τότε είναι σαν να ξερνάμε τον αγιασμό που πήραμε.
  .
 8. Αν στα μικρά είσαι αμελής, στα μεγάλα θα προκόψεις;
  .
 9. Μην αφήνεις τον εαυτό σου ανεπίσκοπο κάθε ώρα. Κάθε ώρα να εποπτεύεις, να εξετάζεις, να ελέγχεις τον εαυτό σου. Είσαι εν τάξει αυτήν την ώρα;
  .
 10. Από σάς εξαρτάται να είναι ομαλός, ησύχιος ο νούς, από σάς εξαρτάται. Δεν εξαρτάται από τον πειρασμό, αν σας επιτεθεί ή από τη συμπεριφορά του συνασκητού σας, του συγκοινοβιάτου σας. Εσύ ο ίδιος θα γίνεις αίτιος της σωτηρίας σου, εσύ ο ίδιος θα γίνεις αίτιος της όχι σωτηρίας σου, από εσένα εξαρτάται. Όταν εσύ θέλεις τη σωτηρία σου και βιάζεις τον εαυτό σου, όλα κατ’ ευχήν έρχονται.
  .
 11. Πόσο γλυκύς είναι ο Ιησούς.
  Όλος χαρά, όλος αγάπη, όλος γαλήνη, όλος αγαλλίαση, όλος σκιρτήματα!
  .
 12. Ο άνθρωπος όσο ταπεινώνεται, και αυτό έρχεται δια μέσου της υπακοής και της προσευχής, τόσο και περισσότερο πλησιάζει τον Θεό.
  .