Γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής και Σπηλαιώτης

Ιωσήφ Ησυχαστής

 

ΛΟΓΟΙ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΙΩΣΗΦ ΤΟΥ ΗΣΥΧΑΣΤΟΥ ΚΑΙ ΣΠΗΛΑΙΩΤΟΥ

  1. Ο Θεός είναι η αρχή και το τέλος. Η χάρις Του ενεργεί όλα. Αυτή είναι η κινητήριος δύναμις. Το δέ πως γίνεται, πως ενεργείται η αγάπη, είναι να φυλάξεις τας εντολάς.
    .
  2. Ένα μόνο ζητεί ο Θεός να τον τιμάς, να τον αγαπάς και να φυλάττης τας εντολάς Του, αναγνωρίζων ότι ο Πλαστουργός σου είναι Αυτός. Δεν θέλει να μοιράζεις την δόξαν Του και να λατρεύεις άλλα αντί άλλων. Δεν θέλει να αγαπήσεις κανένα πράγμα περισσότερο απ’ Αυτόν…
    .
  3. Ο κόπος είναι δια το σώμα, η ταπείνωσις δια την ψυχήν και πάλιν τα δύο ομού, κόπος και ταπείνωση, δι’ όλον τον άνθρωπον.
    .