Γέροντας Φιλόθεος Ζερβάκος

Γέροντας Φιλόθεος Ζερβάκος

ΛΟΓΟΙ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΦΙΛΟΘΕΟΥ ΖΕΡΒΑΚΟΥ

  1. Μέγα δώρο, αληθώς, η εις Θεόν ελπίς! Αυτή είναι η γνήσια θυγατέρα της πίστεως. Η πίστις γεννά είς την καρδία του ανθρώπου την εις Θεόν ελπίδα, η απιστία εξαλείφει και αυτά τα ίχνη αυτής.
    .
  2. Ποτέ να μην απελπίζεσαι όσες φορές αμαρτήσεις, αλλά να έχεις θάρρος και ελπίδα εις το άμετρο έλεος το Θεού, να μετανοής και να εξομολογείσαι και θα σωθείς.
    .
  3. Ουδεμία αρετή, ουδέν καλόν αποκτάται χωρίς κόπο και επιμέλεια, πολύ περισσότερο πρέπει να κοπιάσει κάποιος για να αποκτήσει την κορωνίδα, την βασίλισσα, το κεφάλαιο των αρετών, την αγάπη.
    .