Οδηγός Εξομολόγησης

Μωυσής 10 Εντολές (1)

                                                                  ΟΙ ΔΕΚΑ ΕΝΤΟΛΕΣ

1.   Ἐγώ εἰμί ὁ Κύριος ὁ Θεός σου, οὐκ ἔσονται σοί θεοί ἕτεροι πλήν ἐμοῦ. 1.  Ἐγώ εἶμαι ὁ Κύριος ὁ Θεός σου. Μή λατρεύεις ἄλλους θεούς ἐκτός ἀπό ἐμένα.
2.   Οὐ ποιήσεις σέ αὐτῶ εἴδωλον, οὐδέ παντός ὁμοίωμα ὅσα ἐν τῷ οὐρανῶ ἄνω καί ὅσα ἐν τή γῆ κάτω καί ὅσα ἐν τοῖς ὕδασιν ὑπό κάτω της γής. 2.   Μήν κατασκευάζεις εἴδωλα καί μήν τά λατρεύεις.
3.   Οὐ λήψει τό ὄνομα Κυρίου τοῦ Θεοῦ σου ἐπί ματαίω. 3.   Μήν ὁρκίζεσαι καί μήν ἀναφέρεις τό ὄνομά μου μάταια.
4.   Μνήσθητι τήν ἡμέραν τοῦ Σαββάτου ἁγιάζειν αὐτήν, ἐξ ἡμέρας ἐργά καί ποιήσεις πάντα τά ἔργα σου, τή δέ ἑβδόμη Σάββατα Κυρίω τῷ Θεῶ σου. 4.   Κράτησε τό Σαββάτο ὡς ἡμέρα ἀργίας.
5.   Τίμα τόν πατέρα σου καί τήν μητέρα σου, ἴνα εὖ σοί γένηται καί ἴνα μακροχρόνιος γένη ἐπί τῆς γής. 5.   Νά τιμᾶς τόν πατέρα σου καί τή μητέρα σου γιά νά ζήσεις πολλά χρόνια.
6.   Οὐ φονεύσεις. 6.   Νά μήν σκοτώσεις.
7.   Οὐ μοιχεύσεις. 7.   Νά μήν απατήσεις.
8.   Οὐ κλέψεις. 8.   Νά μήν κλέψεις.
9.   Οὐ ψευδομαρτυρήσεις κατά τοῦ πλησίον σου μαρτυρίαν ψευδῆ. 9.   Νά μήν πεῖς ψέματα.
10. Οὐκ ἐπιθυμήσεις πάντα ὅσα τῷ πλησίον σου ἐστί. 10. Νά μήν ἐπιθυμήσεις τίποτα ἀπό ὅσα ἀνήκουν στόν συνάνθρωπό σου.

Εξομολόγηση (2)

Ἡ Ἐξομολόγηση εἶναι τόσο ἀναγκαία γιά κάθε χριστιανό, ὅσο καί τό Βάπτισμα. Γιατί τό Βάπτισμα μᾶς καθαρίζει ἀπό τίς προηγούμενες ἁμαρτίες μας, ἐνῶ ἡ Ἐξομολόγηση ἀπό ὅσες διαπράττουμε μετά τό Βάπτισμα. Χωρίς τό Βάπτισμα δέν μποροῦμε νά κοινωνήσουμε τά ἄχραντα Μυστήρια τοῦ Κυρίου. Δέν μποροῦμε ἐπίσης νά κοινωνήσουμε, ἄν δέν ἐξομολογηθοῦμε τίς ἁμαρτίες μας, ἀφοῦ αὐτές σάν ἕνα τεῖχος μᾶς χωρίζουν ἀπό τόν Θεό.

Ἡ ἁμαρτία εἶναι ἀρρώστια τῆς ψυχῆς, πού ἄν μείνει ἀθεράπευτη, ὁδηγεῖ στόν πνευματικό θάνατο, στόν αἰώνιο χωρισμό τῆς ψυχῆς ἀπό τόν Θεό. Τί κάνουμε ὅταν ἀσθενεῖ τό σῶμα μας; Ἐπισκεπτόμαστε χωρίς καθυστέρηση τό γιατρό, στόν ὁποῖο ἀποκαλύπτουμε τίς πληγές μας καί περιγράφουμε μέ ἀκρίβεια ὅλα τά συμπτώματά μας. Ἐκεῖνος τότε μᾶς χορηγεῖ τά κατάλληλα φάρμακα καί τίς ἰατρικές ὁδηγίες πού πρέπει νά ἀκολουθήσουμε γιά νά θεραπευθοῦμε.

Κάτι ἀνάλογο συμβαίνει ὅταν ἀσθενεῖ ἡ ψυχή μας καί ποθοῦμε νά ἀνακτήσουμε τήν πνευματική μας ὑγεία. Προσερχόμαστε στήν Ἐκκλησία πού εἶναι ἕνα πνευματικό θεραπευτήριο. Ἐκεῖ ἀναζητοῦμε τόν πνευματικό, στόν ὁποῖο δίχως ντροπή ὁμολογοῦμε ὅλες τίς ἁμαρτίες πού τραυμάτισαν τήν ψυχή μας. Στή συνέχεια ἐκεῖνος θά μᾶς διαβάσει τή συγχωρητική εὐχή καί θά μᾶς ἀπευθύνει τίς ἁρμόζουσες συμβουλές γιά τήν εὐόδωση τῆς πνευματικῆς μας πορείας. Μ’αὐτόν τόν τρόπο ὁ φιλάνθρωπος Χριστός, ὁ Ὁποῖος εἶναι παρών σέ ὅλη τή διάρκεια τῆς Ἐξομολογήσεως, μᾶς χορηγεῖ τήν ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν καί μᾶς ὑποδεικνύει τό δρόμο πού πρέπει νά ἀκολουθήσουμε γιά νά ἀπαλλαγοῦμε ὁριστικά ἀπό τήν ἀρρώστια τῆς ἁμαρτίας.

Πρῶτο βῆμα γιά τήν ἐξομολόγησή μας εἶναι ἡ συναίσθηση τῶν ἁμαρτιῶν μας. Εἶναι ἕνα δῶρο Θεοῦ πού χαρίζεται σέ ὅσους τό ζητοῦν μέ τήν προσευχή καί τό ἐπιδιώκουν μέ τή γενναία καί τίμια βυθοσκόπηση τοῦ ἑαυτοῦ τους.

Στό δύσκολο ἐγχείρημα τῆς αὐτοκριτικῆς θέλουν νά σέ βοηθήσουν τά παρακάτω ἐρωτήματα, τά ὁποῖα ἀφοροῦν στίς σχέσεις μας: α) μέ τόν Θεό, β) μέ τόν πλησίον καί γ) μέ τόν ἑαυτό μας.

Α΄ Ἐσύ καί ὁ Θεός

 • Πιστεύεις ὁλόψυχα στόν Τριαδικό Θεό, τόν Πατέρα, τόν Υἱό καί τό Ἅγιο Πνεῦμα καί στήν Ὀρθόδοξη διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας μας;
 • Ἐμπιστεύεσαι ἀκλόνητα τόν ἑαυτό σου στήν πατρική Πρόνοια τοῦ Θεοῦ ἤ μήπως στίς δυσάρεστες περιστάσεις ὀλιγοπιστεῖς, γογγύζεις καί ἀπελπίζεσαι;
 • Ὁμολογεῖς μέ παρρησία τήν πίστη σου, ὅταν οἱ περιστάσεις τό ἀπαιτοῦν ἤ μήπως ντρέπεσαι νά κάνεις ἀκόμα καί τόν Σταυρό ὅταν λ.χ. περνᾶς ἔξω ἀπό κάποιον ναό;
 • Μήπως ἀσχολήθηκες ποτέ μέ τόν ἀποκρυφισμό, (μάγους, μέντιουμ, χαρτορίχτρες, καφετζοῦδες κ.α.) ἤ ἀναμίχθηκες σέ παραθρησκευτικές ὁμάδες (σχολές γιόγκα καί διαλογισμοῦ, γνωστικές ἤ θεοσοφικές σχολές, Βουδισμό, Ἰνδουϊσμό κ.α.);
 • Μήπως πιστεύεις τήν τύχη καί στά ὄνειρα ἤ ἀσχολεῖσαι μέ τό ξεμάτιασμα καί δίνεις σημασία σέ διάφορες προλήψεις καί δεισιδαιμονίες (π.χ. «τό 13 εἶναι γρουσούζικος ἀριθμός», τό πέταλο φέρνει γούρι» κ.λπ.);
 • Προσεύχεσαι τακτικά καί προσεκτικά στό σπίτι σου ἤ στήν Ἐκκλησία, εὐγνωμονώντας πρωτίστως τόν Θεό γιά τίς ποικίλες, φανερές καί ἀφανεῖς εὐεργεσίες Του;
 • Μελετᾶς καθημερινά τήν Ἁγία Γραφή καί ἄλλα ψυχωφελῆ βιβλία;
 • Νηστεύεις, ἄν δέν ὑπάρχουν σοβαροί λόγοι ὑγείας, τήν Τετάρτη καί τήν Παρασκευή καί τίς ἄλλες περιόδους τῶν Νηστειῶν;
 • Προσέρχεσαι τακτικά στό Μυστήριο τῆς Θείας Κοινωνίας, ὕστερα ἀπό τήν κατάλληλη προετοιμασία καί τήν ἔγκριση τοῦ πνευματικοῦ σου;
 • Μήπως βλαστημᾶς τό ὄνομα τοῦ Χριστοῦ, τῆς Παναγίας ἤ τῶν Ἁγίων μας;
 • Μήπως ὁρκίζεσαι χωρίς λόγο ἤ ἀθέτησες τυχόν ὅρκο ἤ ὑπόσχεσή σου στόν Θεό;

Β’  Ἐσύ καί ὁ συνάνθρωπος

 • Δείχνεις ἔμπρακτα τήν ἀγάπη σου στόν πλησίον ἰδιαίτερα σέ ὅσους ὑποφέρουν ἤ ἔχουν ἀνάγκη (ἀσθενεῖς, πτωχούς, φυλακισμένους, ἄνεργους, ὀρφανά, ἡλικιωμένους κ.α.);
 • Συγχωρεῖς ὅσους σέ ἔβλαψαν ἤ μήπως κρατᾶς μέσα σου ἔχθρα καί ἀντιπάθεια; Εἶσαι πρόθυμος νά ζητήσεις «συγνώμη» ἀπό τόν πλησίον γιά τυχόν σφάλματά σου;
 • Μήπως θεληματικά ἤ ἀθέλητα διέπραξες φόνο ἤ μέ τή συμπεριφορά σου βοήθησες στήν ἐκτέλεση μίας τέτοιας πράξεως;
 • Μήπως ἔχεις τό ἐλάττωμαΕξομολόγηση (1)
  • Νά λές ψέματα;
  • Νά κατακρίνεις;
  • Νά συκοφαντεῖς;
  • Νά κολακεύεις;
  • Νά καταριέσαι;
  • Νά ὀργίζεσαι καί νά βρίζεις;
  • Νά εἰρωνεύεσαι καί νά χλευάζεις;
  • Νά διαπληκτίζεσαι καί νά χειροδικεῖς;
  • Νά «στέλνεις» τούς ἄλλους «στό διάβολο»;
  • Νά εἶσαι περίεργος;
 • Μήπως φθονεῖς τήν εὐτυχία ἤ ζηλεύεις τά ἀγαθά τοῦ πλησίον σου; Ἤ μήπως, πάλι, χαίρεσαι στίς συμφορές του;
 • Μήπως εἶσαι καχύποπτος καί δίνεις πίστη στίς ὑπόνοιές σου γιά τούς ἄλλους;
 • Μήπως κλέβεις ἤ συνεργάστηκες ποτέ σέ κλοπή ἤ δέχτηκες ἐν γνώσει σου κλεμμένα ἀντικείμενα;
 • Δείχνεις εὐγνωμοσύνη στούς εὐεργέτες σου ἤ μήπως ἀνταποδίδεις ἀχαριστία γιά τό καλό ποῦ σου ἔκαναν;
 • Μήπως μέ τούς λόγους καί τή συμπεριφορά σου σκανδαλίζεις τόν πλησίον σου ἤ τόν ἐξωθεῖς στήν ἁμαρτία;
 • Μήπως ἀσχολεῖσαι μέ τήν προσωπική, οἰκογενειακή ἤ ἐπαγγελματική ζωή τῶν ἄλλων καί ἐπεμβαίνεις ἀδιάκριτα, προκαλώντας διάφορα προβλήματα;
 • Μήπως διακινεῖς ναρκωτικές οὐσίες ἤ μέ ὁποιονδήποτε τρόπο ὁδήγησες ἄλλους στή χρήση τους;
 • Μήπως συνήθιζες νά διαδίδεις πληροφορίες ἤ μυστικά τῶν ἄλλων, δημιουργώντας ἔτσι διαμάχες στίς σχέσεις τῶν συνανθρώπων σου;

Στό ἐπάγγελμα:

 • Μήπως ἡ συνείδησή σου σέ ἐλέγχει γιά ἀπάτη, νοθεία, αἰσχροκέρδεια, κατάχρηση, τοκογλυφία, δωροδοκία, ἀπόκρυψη ἐμπορευμάτων κ.λπ.;
 • Μήπως στίς συναλλαγές σου σέ διακρίνει ἀνειλικρίνεια, ἀνεντιμότητα ἤ δολιότητα;
 • Μήπως κακομεταχειρίζεσαι, ἐκμεταλλεύεσαι ἤ ἀδικεῖς τούς ἐργάτες, ὑπαλλήλους ἤ ὑφισταμένους σου;

Στήν οἰκογένεια:

 • Δείχνεις σεβασμό, ἀγάπη καί τιμή πρός τούς γονεῖς σου ἤ μήπως συμπεριφέρεσαι μέ αὐθάδεια, σκληρότητα καί περιφρόνηση; Ἰδιαίτερα, τούς συμπαραστέκεσαι στά γηρατειά τους;
 • Ἡ συμπεριφορά σου στό σπίτι διαπνέεται ἀπό πνεῦμα θυσίας, ἀγάπης, καλοσύνης, ἀλληλοκατανόησης, ὑποχωρητικότητας καί ὑπομονῆς; Μήπως μέ τήν ἐριστικότητα, τό πεῖσμα ἤ τίς παράλογες καί ἐγωιστικές ἀπαιτήσεις σου διαταράσσεις τήν οἰκογενειακή γαλήνη καί ἀτμόσφαιρα;

Ὡς σύζυγοι:

 • Ἀποδέχεστε τή συζυγία ὡς εὐλογία Θεοῦ καί ἀγωνίζεστε καθημερινά γιά τήν τελείωση καί ὁλοκλήρωση τῆς μεταξύ σας ἀγάπης, ὥστε νά μήν διασπᾶται αὐτή ἀπό καμιά ἄλλη γήινη ἀγάπη (πρός τούς γονεῖς, τά παιδιά, τούς συγγενεῖς, τό ἐπάγγελμα κ.α.);
 • Τιμᾶτε καί ἀγαπᾶτε ὁ ἕνας τους γονεῖς καί συγγενεῖς του ἄλλου;
 • Διαφυλάσσετε τήν ἀμοιβαία πίστη καί ἀφοσίωση;
 • Μήπως ἀποφεύγετε μέ διάφορα μέσα τήν τεκνογονία;
 • Μήπως κάνατε ἔκτρωση ἤ γίνατε ἠθικοί αὐτουργοί στήν διάπραξη ἑνός τέτοιου ἐγκλήματος;
 • Μήπως διατηρούσατε προγαμιαῖες σχέσεις;

Ὡς γονεῖς:

 • Προσεύχεστε θερμά γιά τήν προκοπή τῶν παιδιῶν σας;
 • Ἡ ζωή σᾶς ἀποτελεῖ καλό παράδειγμα γιά τά παιδιά σας;
 • Μήπως ἐνδιαφέρεστε μόνο γιά τήν κατά κόσμο πρόοδό τους; Δείχνετε ἰδιαίτερη φροντίδα γιά τή χριστιανική ἀγωγή τους, ἀφιερώνοντας γιά τόν σκοπό αὐτό τόν ἀνάλογο χρόνο, ἄλλοτε συμβουλεύοντας καί συζητώντας μαζί τους, ἄλλοτε ἐμπνέοντας μέ τή συνέπεια τῆς χριστιανικῆς σας ζωῆς καί ἄλλοτε παρακολουθώντας διακριτικά τά ἀναγνώσματά τους, τούς τρόπους ψυχαγωγίας τους καί τίς παρέες τους;
 • Μήπως κάνετε διακρίσεις μεταξύ τῶν παιδιῶν σας ἤ δέν ὑπήρξατε δίκαιοι στίς γονικές σας παροχές;
 • Μήπως ἐπεμβαίνετε ἄκαιρα, πιεστικά καί ἀδικαιολόγητα στίς ἀποφάσεις τῶν παιδιῶν σας ἤ στίς οἰκογένειές τους, ὑπονομεύοντας ἔτσι τίς προσπάθειές τους ἤ τούς οἰκογενειακούς τους δεσμούς;

Γ΄ Ἐσύ καί ἑαυτός σου

 • Μήπως εἶσαι προσκολλημένος στίς βιοτικές φροντίδες καί τά ἐγκόσμια ἀγαθά καί ἀδιαφορεῖς γιά τήν καλλιέργεια τῆς ἀθάνατης ψυχῆς σου καί τήν ἕνωσή σου μέ τόν Θεό;
 • Μήπως διακατέχεσαι ἀπό τήν ὑπερηφάνεια, πού εἶναι ἡ ἀρχή καί ἡ γεννήτρια ὅλων τῶν κακῶν;
  Αὐτό θά τό διαπιστώσεις:
  Εξομολόγηση (3)

  • ἄν ἐπιδιώκεις τή δόξα, τίς τιμές, τούς ἐπαίνους, τά πρωτεῖα καί τήν προβολή,
  • ἄν καυχιέσαι καί μιλᾶς μέ ἐγκώμια γιά τίς προσωπικές σου ἱκανότητες, τήν καλή σου οἰκογένεια καί τίς ἐπαγγελματικές σου ἐπιτυχίες,
  • ἄν προσπαθεῖς νά γίνεσαι ἀρεστός στούς ἀνθρώπους,
  • ἄν δείχνεις μεγάλη ἐμπιστοσύνη στόν ἑαυτό σου καί ἐπιμένεις μέ πεῖσμα στήν προσωπική σου κρίση,
  • ἄν δέν δέχεσαι τίς συμβουλές τῶν ἄλλων ἤ ἀντιδρᾶς στίς ὑποδείξεις τῶν τυχόν σφαλμάτων σου,
  • ἄν ἐπιδιώκεις πάντοτε καί σέ ὅλα τήν ἱκανοποίηση τοῦ ἑαυτοῦ σου ἤ ζητᾶς ἀπαιτητικά νά ἐξυπηρετεῖσαι ἀπό τούς ἄλλους.
 • Μήπως μιλᾶς ἄκαιρα, διακόπτοντας ἤ προσβάλλοντας μέ λόγια ταπεινωτικά τους συνομιλητές σου;
 • Μήπως εἶσαι φιλάργυρος ἤ πλεονέκτης;
 • Μήπως ζεῖς μέ πολυτέλεια καί σπατάλη ἤ ξοδεύεις τά χρήματά σου σέ τυχερά παιχνίδια, χαρτοπαιξία κ.α.;
 • Μήπως ντύνεσαι καί καλλωπίζεσαι μέ τρόπο προκλητικό ἤ μήπως ἡ ἐνδυμασία σου εἶναι ἀνάρμοστη γιά τό δικό σου φύλο;
 • Μήπως εἶσαι λαίμαργος ἤ γαστρίμαργος;
 • Μήπως λές πολλά λόγια, περιττά καί ἀνώφελα ἤ μήπως αἰσχρολογεῖς;
 • Δείχνεις τόν ἀπαιτούμενο σεβασμό στό σῶμα σου, πού εἶναι ναός τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἤ μήπως ἔπεσες σέ διάφορα σαρκικά ἁμαρτήματα (αὐνανισμό, πορνεία, μοιχεία, ἀρσενοκοιτία κ.α.);
 • Μήπως ἐκθέτεις τόν ἑαυτό σου σέ διάφορους σαρκικούς πειρασμούς (ἄσεμνα θεάματα καί διασκεδάσεις, ἀνήθικα περιοδικά καί βιβλία, πορνογραφήματα, προκλητική μουσική καί τραγούδια κ.λπ.);
 • Ὅταν προσβάλλουν τό νοῦ σου αἰσχροί λογισμοί καί φαντασίες τούς διώνχνεις ἀμέσως ἤ μήπως τοῦ ἀποδέχεσαι καί τούς καλλιεργεῖς;
 • Μήπως καταστρέφεις τήν ὑγεία σου, ποῦ εἶναι δῶρο τοῦ θεοῦ, μέ τή μέθη, τό κάπνισμα ἤ τή χρήση ναρκωτικῶν οὐσιῶν;
 • Μήπως σκέφτηκες ποτέ νά αὐτοκτονήσεις;
 • Μήπως διακατέχεσαι ἀπό ὀκνηρία, ἀμέλεια ἤ ἀνευθυνότητα;
 • Μήπως σπαταλᾶς ἄσκοπα τό χρόνο σου μπροστά στήν τηλεόραση ἤ περιπλανώμενος στό διαδίκτυο;

Καί τώρα, μετά τόν ἔλεγχο τοῦ ἑαυτοῦ σου, τρέξε, ἀδελφέ μου, χωρίς ἀναβολή στόν πνευματικό. Ἐξομολογήσου τίς ἁμαρτίες σου α) χωρίς νά κρύψεις καμία, β) μέ εἰλικρίνεια καί συντομία καί γ) δίχως νά ἀναφέρεις τυχόν ἀρετές σου ἤ ξένα ἁμαρτήματα. Νά εἶσαι σίγουρος πώς,  μαζί μέ τήν ἄφεση, ὁ Θεός θά σού προσφέρει πλούσια τή χάρη Του, γιά τό ξεκίνημα μίας νέας ζωῆς.

Μετάνοια

Το κείμενο είναι από φυλλάδιο που έχει εκδόσει η Ιερά Μονή Παρακλήτου